طریقه استفاده ظروف فورج اویز

دستورالعمل مصرف و نکات مهم

از سیم های سایشی یا پودرهای غیرمجاز جهت پاک کردن ظروف استفاده نکنید.
به جای استفاده از کفگیر، قاشق و چنگال فلزی از نوع چوبی یا پلاستیکی آنها استفاده کنید.

در اولین مصرف، ظرف را با آب گرم و مایع ظرفشویی شسته و با روغن مایع آغشته نمایید.

از کلیه سطوح ظروف به ویژه تابه برای پخت و پز استفاده کنید، نه صرفا یک قسمت خاص.
از تغییر ناگهانی دمای ظروف پرهیز نموده و شوک دمایی به آنها ندهید.

از حرارت دهی مستقیم به ظرف خالی جدا خودداری فرمایید.

دقت نمایید لبریز شدن محتوای ظرف به احتمال زیاد موجب آسیب دیدگی رنگ بیرونی آن می شود.
جهت ارتقای عمر ظروف و رنگ بیرونی آنها، هر ظرف را متناسب با اندازه شعله روی گاز قرار دهید.

بهترین شرایط شستشوی ظروف، استفاده از آب گرم، مایع ظرفشویی و اسفنج نرم است.